Home ] Gestalttherapie ] [ Relatietherapie ] Doorverwijzen ] Sociale Vaardigheden ] Therapeutische fotografie ] Het heft in eigen handen ] Supervisie ] Zelfzorg ] Ook waterdragers hebben dorst ] Personalia ] Links ] Teksten ]

 

 

Relatietherapie

 

Naarmate de georganiseerde sociale structuren steeds minder efficiŽnt functioneren en supportarmer worden, neemt de druk op de partnerrelatie en op de individuele partners enorm toe. Dat geeft vaak problemen die zodanige proporties kunnen aannemen dat hulp van buitenaf nodig is.

 

Het doel van relatietherapie is het draagvlak dat de relatie toch is te verstevigen en de zelfrealisatie van elke partner te optimaliseren. Zo bekomen we een gezonde IK-JIJ-relatie, waarin IK mijzelf ben met respect voor wie JIJ bent en omgekeerd. Hiervoor is het nodig de inefficiŽnte communicatie en handelingspatronen binnen de relatie te vervangen door andere, meer efficiŽnte processen, waar ruimte is voor de behoeften van de individuele partner EN voor de gemeenschappelijke objectieven.

 

Relatietherapie kan gaan rond themaís zoals: vertrouwen, seksualiteit, communicatie, ouderschap, opvoeding...

 

De resultaten van relatietherapie zijn zeer bemoedigend te noemen als beide partners ervoor kiezen de relatie verder te zetten, het eens zijn over het beoogde doel en over de manier waarop dat dient bereikt te worden. Is dat niet het geval of zijn de standpunten onverzoenbaar dan is scheidingsbemiddeling meer aangewezen. Dat is een methode om conflicten op te lossen op basis van samenwerking. De therapeut is dan de onpartijdige derde die de scheidende partners helpt te komen tot een voor beiden aanvaardbaar compromis. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de belangen van eventuele kinderen. Die staan zelfs voorop.